E-A-T

ژوئن 7, 2022

E-A-T چیست و محتوای باکیفیت برای آن چه ویژگی هایی دارد؟

E-A-T چیست؟ مخفف کلمات Expertise(تخصص)، Authoritativenes(اقتدار)، Trustworthiness(اعتماد) است. به طور خلاصه مشخصه ای است که نشان می دهد یک صفحه با کیفیت است و آن را […]