پشتیبانی انواع وب سایت

خدمات پشتیبانی سایت
آپدیت وردپرس
ویرایش محتوای قبلی
آپلود محتوا
بررسی و اصلاح امنیت سایت
پاسخ به دیدگاه ها
سئو داخلی
مشاوره برای ارتقا سایت
بررسی مشکلات سئو فنی
نظارت بر گزارشات گوگل سرچ کنسول
تعرفه
پلن پایه
بله
1 تا 4
1 تا 4
بله
بله
بله
بله
بله

بله
1,200,000 تومان
پلن اقتصادی
بله
5 تا 8
5 تا 8
بله
بله
بله
بله
بله

بله
1,600,000 تومان
پلن پیشنهادی
بله
9 تا 12
9 تا 12
بله
بله
بله
بله
بله

بله
2,000,000 تومان
پلن ویژه
بله
13 تا 24
13 تا 24
بله
بله
بله
بله
بله

بله
2,400,000 تومان